Μια ηγεσία που θα σκέφτεται στρατηγικά, θα εστιάζει στο μέλλον, θα αμφισβητεί το κατεστημένο και θα πραγματοποιεί αλλαγες που θα οδηγούν σε πρόοδο.

Γιώργος Αγριμανάκης Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Ηράκλειο 3.7.5 – Γιάννης Κουράκης