Όταν τα λόγια ευθυγραμμίζονται με τις πράξεις το αποτέλεσμα που προκύπτει για το παραγόμενο έργο είναι εξαιρετικό. Για ένα Ηράκλειο που θα αποτελεί το πρότυπο όχι μόνο της Κρήτης και της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης.