Ο ηγέτης αφήνει κληρονομιά έναν καλύτερο κόσμο. Η αποτελεσματική ηγεσία απαιτεί ακεραιότητα, ευαισθησία για τους ανθρώπους, αυστηρότητα για εξαιρετικές επιδόσεις και ταπεινότητα. 
Ο ηγέτης κάνει πράξη όσα κυρήττει και λειτουργεί ως φωτεινό παράδειγμα για τους αλλους.

Παρακολουθείστε εδώ ολόκληρη την εκπομπή: https://youtu.be/LKHZAH2KD7A