Αρχές & Αξίες: Το δίπτυχο των επιτυχημένων δράσεων

Οι κοινωνικά υπεύθυνες και επιτυχημένες πολιτικές πρακτικές προϋποθέτουν την ύπαρξη βασικών αξιών, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, οι οποίες αποκρυσταλλώνονται σε γενικές αρχές και ιδέες που προσανατολίζουν και καθοδηγούν τα άτομα και την κοινωνία. Επηρεάζουν τις πεποιθήσεις μας και λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες για τη μετέπειτα πορεία μας.

Η απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα ως Δημοτικός Σύμβουλος και να συστρατευτώ με το «Ηράκλειο 3.5.7.» του Γιάννη Κουράκη προέκυψε από την έντονη επιθυμία μου να προσφέρω στην πόλη του Ηρακλείου. Με κινητήριο δύναμη τη διάθεση για προσφορά στη δημόσια σφαίρα και έχοντας ως εφόδιο την ιδιωτική, επαγγελματική εμπειρία μου, αναλαμβάνω στο μέτρο που μου αναλογεί, την απαραίτητη δράση με υπευθυνότητα και πίστη στη δημιουργία της αλλαγής, στη δημιουργία μιας πόλης με ανθρωποκεντρική αντίληψη.

Χρόνια τώρα έχω μάθει να επιτελώ το έργο μου βασιζόμενος σε ορισμένες βασικές ατομικές αξίες, όπως η ακεραιότητα, η αυτογνωσία, η πίστη στο παραγόμενο έργο, η καινοτομία, η αξιοπιστία, η δικαιοσύνη και η διαφάνεια. Σε αυτές, προστίθενται και συλλογικές αρχές, όπως ο δομημένος διάλογος, η ομαδική δουλειά, η δημιουργική σύνθεση διαφορετικών απόψεων, η συμμετοχική δημοκρατία, η συνεννόηση και η συναπόφαση.

Είναι σαφές σήμερα ότι τα πράγματα θα πρέπει να κρίνονται εκ του αποτελέσματος και με μετρήσιμους όρους τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς. Η επιχειρηματολογία μας θα πρέπει να στηρίζεται σε έργα και πράξεις, σε αποτελεσματικότητα με μετρήσιμα στοιχεία και όρους, σε χρονοδιαγράμματα, μέσα από αξιολογήσεις και επιβραβεύσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να πείσουμε, να εμπνεύσουμε, να  ενθαρρύνουμε, να αναπτύξουμε.  

Είναι ανάγκη να υπάρξει συναισθηματική νοημοσύνη και ταυτόχρονη οξυγόνωση των δυνατών προσπαθειών από τις ηγεσίες και τα στελέχη εκείνα που έχουν αποδείξει ότι είναι ικανά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων.

Υπερασπίζομαι τη θεωρία ότι μέσα από τις επιλογές μας, φτιάχνουμε μόνοι μας τη μοίρα ή την τύχη μας. Προσωπικά, πιστεύω σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή και στο όραμα των ανθρώπων. Χωρίς όραμα ούτε το άτομο, ούτε οι φορείς, ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε η κοινωνία μπορούν να προοδεύσουν.

Για την επίτευξη του στόχου μας, της βιωσιμότητας και της μακροχρόνιας προόδου, πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε σκέψη, απόφαση, κίνηση και δράση μας πρέπει να συνάδει με αυτές τις αρχές.

Σε αυτές στηρίζονται και οι εμβληματικές παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε για την πόλη του Ηρακλείου, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν κατόπιν προηγούμενης ουσιαστικής διαβούλευσης με τους δημότες με τη χρήση επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων διαλόγου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις μας συμπυκνώνονται σε 3 κύκλους:

  1. Ιστορικό κέντρο και παραλιακό μέτωπο, με στόχο να είναι δυναμικό και υψηλού πολιτιστικού επιπέδου.
  2. Νέος αστικός χώρος, με ποιοτικές γειτονιές, αίσθηση κοινότητας και αναβαθμισμένους κοινόχρηστους χώρους.
  3. Περιαστικός χώρος με ζωντανή ύπαιθρο, δραστηριότητες ποιοτικής παραγωγής και, γενικότερα, αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

Παράλληλα, προβαίνουμε στον σχεδιασμό 5 εμβληματικών παρεμβάσεων που θα αποτελέσουν το ιστορικό σημείο αναφοράς του Ηρακλείου για τις επόμενες γενιές. 

  1. Πάρκο Κνωσού
  2. Πρόγραμμα επάρκειας και διαχείρισης υδάτινων πόρων
  3. Πολιτιστική αξιοποίηση τειχών – μνημείων
  4. Διπλή παρέμβαση – μαρίνα
  5. Αποτελεσματική αξιοποίηση πάρκου αεροδρομίου

Θέτουμε, τέλος, 7 στρατηγικές προτεραιότητες που αφορούν στα ακόλουθα:
1. Χωροταξική αναγέννηση
2. Οικονομική αναζωογόνηση
3. Πολιτιστική ανανέωση
4. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα
5. Ποιοτική καθημερινότητα
6. Κοινωνική συνοχή
7. Αποτελεσματική διακυβέρνηση

Κάθε βήμα υλοποίησης οφείλει να πατά στα θεμέλια των προαναφερθέντων αρχών, αξιών και ικανοτήτων, αν θέλουμε να είναι ένα βήμα μπροστά. Εμείς θέλουμε. Σκοπεύουμε γι’ αυτό, να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να κάνουμε πράξη το κοινό μας όραμα. Ένα Ηράκλειο – πρότυπο Δήμο διαβίωσης, ανθρώπινο και ζωντανό, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, υψηλή ποιότητα ζωής και δυναμική ανάπτυξη που αξίζει σε όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης.

Καλή επιτυχία στο Ηράκλειο!